Становище на МОСВ за ДОВОС за кариера в землищата на Палилула и Охрид от 27.08.10

Становище на МОСВ от 27.08.2010 г., с което Министър Евдокия Манева връща доклада по Оценка на въздействието на околната среда за допълване.

ПовечеСтановище на МОСВ за ДОВОС за кариера в землищата на Палилула и Охрид от 27.08.10

Решение по ОВОС за кариера в землищата на Палилула и Охрид

Решение на МОСВ по оценка на въздействието върху околната среда № 2-1/2013, с което Министър Нона Караджова съгласува инвестиционно предложение за "Добив на пясък и чакъл от находище "Гредо" в землищата на с. Охрид и с. Палилула, общ. Бойчиновци, обл. Монтана.

ПовечеРешение по ОВОС за кариера в землищата на Палилула и Охрид

Протестно шествие в защита на река Ботуня ще се проведе в събота

На 20 март 2021 г. от 12:00 часа „Сдружение за опазване на природата, земите и хората на село Палилула и село Охрид“ организира протестно шествие в подкрепа на обявяване на защитена местност на река Ботуня и срещу проект за изграждане на кариера за добив на пясък и пресевна инсталация до реката. Шествието ще тръгне от село Палилула, а крайната точка е село Охрид, община Бойчиновци, област Монтана.

ПовечеПротестно шествие в защита на река Ботуня ще се проведе в събота

Случай Палилула

Планира се изграждане на кариера за добив на пясък и пресевна инсталация в землищата на селата Палилула и Охрид, област Монтана, без да се вземат под внимание многократните възражения на местните хора и в нарушение на екологичното законодателство.

ПовечеСлучай Палилула

Обучение „Граждански инициативи. Борбата на Палилула и Охрид за спасяване на река Ботуня.“

Какви са законовите инструменти, с които гражданите могат да вземат участие във вземането на решения, ще научите в третото обучение от серията Застъпници за природата.

ПовечеОбучение „Граждански инициативи. Борбата на Палилула и Охрид за спасяване на река Ботуня.“

Информация от община Бойчиновци относно концесия и добив на инертни материали в находище Гредо

СДП БАЛКАНИ изиска по закона за достъп до обществена информация от Община Бойчиновци да предостави информация за общински действия свързани с концесията и добив на инертни материали в находище Гредо.

ПовечеИнформация от община Бойчиновци относно концесия и добив на инертни материали в находище Гредо