Списък на засегнати имоти от кариера в землищата на Палилула и Охрид

Списък с имотите, засегнати от инвестиционно намерение за кариера за добив на пясък и инертни материали в землищата на селата Палилула и Охрид, област Монтана.

ПовечеСписък на засегнати имоти от кариера в землищата на Палилула и Охрид

Жалба от Сдружение ГЕО срещу ОВОС на кариера в землищата на Палилула и Охрид

Жалба от Сдружение за аграрни и екологиччни проекти-ГЕО срещу решение по оценка за въздействие върху околната среда № 2-1/2013 г. на Министъра на околната среда и водите, с което се одобрява инвестиционното предложение за изграждане на кариера за добив на пясък и чакъл в землищата на селата Палилула и Охрид.

ПовечеЖалба от Сдружение ГЕО срещу ОВОС на кариера в землищата на Палилула и Охрид

Сигнал от СДП БАЛКАНИ за добив на инертни материали в землищата на Палилула и Охрид

Сигнал от СДП БАЛКАНИ от 29.11.2019 г., с който организацията настоява инвестиционно предложение "Изграждане на пресевна инсталация с помощни сгради и съоражения" на "Екоагрострой" АД да бъде подложено на процедура по оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост.

ПовечеСигнал от СДП БАЛКАНИ за добив на инертни материали в землищата на Палилула и Охрид

Становище на МОСВ за ДОВОС за кариера в землищата на Палилула и Охрид от 18.08.11

Становище на МОСВ от 18.08.2011 г., с което Министър Евдокия Манева издава положителна оценка на доклада по Оценка на въздействието на околната среда.

ПовечеСтановище на МОСВ за ДОВОС за кариера в землищата на Палилула и Охрид от 18.08.11

Становище на МОСВ за ДОВОС за кариера в землищата на Палилула и Охрид от 10.05.11

Становище на МОСВ от 10.05.2011 г., с което Министър Евдокия Манева връща доклада по Оценка на въздействието на околната среда за допълнение и провеждане на допълнителни консултации.

ПовечеСтановище на МОСВ за ДОВОС за кариера в землищата на Палилула и Охрид от 10.05.11

Становище на МОСВ за ДОВОС за кариера в землищата на Палилула и Охрид от 13.01.11

Становище на МОСВ от 13.01.2011 г., с което Министър Евдокия Манева връща доклада по Оценка на въздействието на околната среда за допълнение и провеждане на допълнителни консултации.

ПовечеСтановище на МОСВ за ДОВОС за кариера в землищата на Палилула и Охрид от 13.01.11