Предложение за приемане на ПУП-ПЗ за пресевна инсталация

Предложение на кмета на община Бойчиновци Общинският съвет да приеме решение, с което се променя предназначението на земята и се приема Подробен устройствен план на поземлен имот, в който да се изгради пресевна инсталация.

ПовечеПредложение за приемане на ПУП-ПЗ за пресевна инсталация

Жалба до Омбудсман и последваща комуникация

На 7.10.19 г. Ангел Ангелов от с. Палилула подава сигнал до Омбудсмана на Република България срещу допускане разширяването на проект на "Екоагрострой" ООД за добив на инертни материали близо до с. Палилула. Документацията съдържа отговора на Омбудсмана до жалбоподателя и комуникацията на Омбудсмана с Министерство на околната среда и водите.

ПовечеЖалба до Омбудсман и последваща комуникация

Отговор от МОСВ за предложение за ЗМ „Поречие на р. Ботуня“

Отговор от Министерство на околната среда и водите във връзка с гражданското предложение за нова защитена територия Защитена местност "Поречие на река Ботуня". МОСВ връща предложение и изисква гражданите да подадат точна информация за номерата на поземлените имоти, които да се включат в предложението.

ПовечеОтговор от МОСВ за предложение за ЗМ „Поречие на р. Ботуня“

Предложение за ЗМ „Поречие на река Ботуня“

Гражданско предложение за обявяване на нова защитена територия защитена местност "Поречие на река Ботуня", подготвено от Сдружение за опазване на природата, земите и хората на село Палилула и село Охрид и подкрпено от Сдружение за аграрни и екологични проекти-ГЕО, Сдружение за дива природа „Балкани“, Асоциация на парковете в България.

ПовечеПредложение за ЗМ „Поречие на река Ботуня“

Уведомление за изграждане на пресевна инсталация в землището на Палилула

Уведомление от Министерство на околната среда и водите до Община Бойчиновци и кметство на с. Палилула за постъпило допълнение на инвестиционно предложение за "Изграждане на пресевна инсталация с помощни сгради и съоръжения" в землището на с. Палилула. Уведомлението съдържа и самото предложение.

ПовечеУведомление за изграждане на пресевна инсталация в землището на Палилула

Граждански сигнал до Прокуратурата за кариера в землищата на Палилула и Охрид

Граждански сигнал до Прокуратурата срещу инвестиционно намерение за добив на инертни материали в землищата на селата Палилула и Охрид за изготвяне на документи за управление на водите не по установения ред, с което се цели нерегламентирана корпоративна финансова облага, при обективна реална опасност за живота и здравето на експонираното население.

ПовечеГраждански сигнал до Прокуратурата за кариера в землищата на Палилула и Охрид