Дарителска кампания за висотомер за вековните дървета на България

Асоциация на парковете в България започна инициатива за съхраняване на вековните дървета на България. Целта е повече вековни дървета да бъдат обявени за защитени.

ПовечеДарителска кампания за висотомер за вековните дървета на България