Злоупотребите в горите са ежедневие. Незаконният дърводобив в България е между 1/4 и 1/3 от размера на официално добитата дървесина, което формира сенчест бизнес за близо 150 милиона лева годишно. Спирането на незаконната сеч е трудна задача, в която гражданските сигнали имат важната роля за подобряването прозрачността и контрола в управлението на горите. Но за да са успешни нашите сигнали, е важно да са коректни, подробни и правилни. Необходимо е да сме информирани какво трябва да проверим и какво може да направим.

  1. Как да разпознаем, че една сеч е незаконна?

Незаконните сечи се разпознават по това, че върху пъновете на отделни или на всички отсечени дървета (при диаметър на гръдна височина над 18 см), не е налице отпечатък от контролна горска марка (с изключение на голите сечи). На практика обаче, незаконните сечи биват често прикривани чрез домаркиране на незаконно отсечените дървета от самия горски служител или чрез нанасяне на отпечатък с фалшива марка в шестоъгълна форма от секачите. Тъй като най-често при официално маркираните дървета номерът на марката изобщо не личи върху дървесината, това прави трудно разграничаването на допълнително нанесения с марката отпечатък или отпечатъка от фалшивата марка спрямо оригиналната контролна горска марка. Изключение прави случаят, когато фалшивите марки са с видимо по-пресни отпечатъци спрямо официалните марки.

  1. Откъде можем да научим повече за разпознаване на незаконни сечи?

На специализираната страница на WWF България Внимание – Сеч! има кратки инструкции какво да правим, ако се съмняваме, че има незаконна сеч.

Подробна лекция и презентация как да разпознавате незаконната сеч може да намерите и в сайта ни „Бъдещи природозащитници“, създаден от Асоциация на парковете в България съвместно с БФБ по Програма Еразъм + на ЕС (необходима е регистрация, за да имате достъп)
Незаконните сечи. Как да ги разпознаваме и какво можем да направим?

  1. Ако съм сигурен/на, че има нарушение и сечта е незаконна, какво трябва да направя после?

След като сте се уверили, че сечта е незаконна, подайте сигнал. WWF България създаде и лесно за употреба мобилно приложение и ГИС платформа, които позволяват подаването на сигнал по телефона или чрез компютър. Друг вариант е да се обадите и да подадете сигнал и на телефон 112. Може да сигнализирате и за допълнителна проверка до офиса на съответната регионална дирекция по горите за района на сечта. Подробен списък на регионалните дирекции по горите може да намерите на сайта на Изпълнителна агенция по горите. Примерен сигнал до РДГ може да изтеглите от тук:

  1. Какво да правя след сигнала?

След като сте подали сигнала, непременно проверете какво се случва с него. Ако сте подали сигнала на телефон 112, би трябвало да ви се обадят да ви информират какво се е случило. Ако сте подали сигнала писмено, поискайте си входящ номер, за да може да проверявате докъде е стигнала проверката.