Асоциация на парковете в България предложи на РИОСВ Благоевград да бъдат обявени като вековни дървета три броя пърнари  (Quercus coccifera subsp. calliprinos).

Пърнарите се намират в имот 35362.276.11, област Благоевград, община Сандански, с. Калиманци, в непосредствена близост до параклиса „Св. Илия“. Имот е държавна частна собственост – горска територия, част от отдел 343 „ж“ на ТП“ДГС Катунци”.

Трите дъба до параклиса „Св. Илия“ са вероятно  най-старите и големи у нас пърнари. На фона на други дървета тяхната височина от около 8 метра не изглежда впечатляваща, но тъй като растат изключително бавно, за тях този размер означава голяма възраст най-малко от 100 – 150 години.