Предложение за ЗМ „Поречие на река Ботуня“

Гражданско предложение за обявяване на нова защитена територия защитена местност „Поречие на река Ботуня“, подготвено от Сдружение за опазване на природата, земите и хората на …