• Post category:Каузи

Общо дарени

Благодарим за даренията! Досега имаме събрани общо 23.00€! Разчитаме на Вашата подкрепа!

Дарители

toni vlaykova

2.00€ 24.10.2021

komentar

Mitaka Taka

2.00€ 24.10.2021

comment

Emiliya Popova

2.00€ 17.09.2021

Emiliya Popova

5.00€ 17.09.2021

Georgi Ivanov

2.00€ 17.09.2021

Good luck!

Anonymous

5.00€ 17.09.2021

Miroslava Popova

5.00€ 24.06.2021

Вековните дървета са пазители на величието на българските гори. Те са неми свидетели на исторически събития и съхраняват народните традиции. Те са глътка въздух и зрителна наслада за неспокойния дух на градския човек.

В България има едва 2193 защитени вековни дървета[1]. Много повече са старите дървета, които нямат институционална защита, а са заплашени от унищожаване заради строежи, сечи или липса на грижи. Ето пресни примери от София: Малинова долина и бул. България.

КАК СЕ ЗАЩИТАВА ЕДНО ВЕКОВНО ДЪРВО?

 1. За да се обяви едно дърво за вековно, най-напред собственикът на земята трябва да е съгласен.
 2. След това е необходима експертна оценка за вид, възраст, обиколка, височина, координати и други особености на дървото, както и преценка за състоянието му.
 3. Накрая се определят необходимите поддържащи мерки, както и задълженията на собственика за опазване на обекта.
 4. На тази база Министърът на околната среда и водите издава заповед, с която дървото се обявява за защитено съгласно Закона за биологичното разнообразие.
 5. Група от вековни дървета може се защитят и като защитени местности или природни забележителности по реда на Закона за защитените територии.

Този процес отнема време, защото изисква експертни и финансови ресурси, с които отговорните институции не винаги разполагат. През 2020 г. според Регистъра няма обявени нови вековни дървета, а през 2019 – едва 9 дървета са били защитени.

НАШАТА ЦЕЛ

Целта е да ускорим процеса и през 2021 г. повече вековни дървета да бъдат защитени.  Ако успеем да подготвим и предложим за една година 100 вековни дървета ще бъдем много щастливи.

ПАРТНЬОРИ

Търсим партньори и приятели за нашата инициатива. Още в процеса на подготовка на кампанията, намерихме приятели, с които да я реализираме – Стената и  Фондация „Екообщност“. Ще се радваме ако тази кампания намери по-широка подкрепа и ще посочваме всяка помощ, оказана за идеята за повече опазени вековни дървета.

СТЪПКИ НА КАМПАНИЯТА

 • Събиране на данни за потенциални вековни дървета от цялата страна, като информация може да изпращате на priroda@parks.bg.
 • Посещение на терен от експерт, който да оцени състоянието на дървото.
 • Проверка за собственика в кадастралните карти. Свързване със собственика на земята.
 • Изготвяне и подаване на документи пред съответната Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ).
 • Участие в комисия на РИОСВ.
 • Издаване на заповед от Министъра на околната среда и водите, което зависи от волята на държавата.

КАК ДА ПОМОГНА?

 • Дарете чрез PayPal, карта (кредитна или дебитна) или по банков път;
 • Пишете ни с информация за вековни дървета във Вашия град или район;
 • Разпространете информация за кампанията.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДКРЕПАТА!

[1] По данни от ИАОС – http://eea.government.bg/v-trees/bg/