Устройство на териториите

Презентация "Устройство на териториите", подготвена от Тома Белев за обученията "Застъпници за природата". Презентация представя Закона за устройство на територията и връзките с околната среда.

ПовечеУстройство на териториите

Възможности за гражданско действие по закона за подземните богатства

Презентация Възможности за гражданско действие по закона за подземните богатства", подготвена от Петко Цветков за обученията "Застъпници за природата"

ПовечеВъзможности за гражданско действие по закона за подземните богатства

Пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

Кратко описание Презентация "Пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление", подготвена от Петко Цветков за обученията "Застъпници за природата". Презентацията се основава на Закон за пряко участие…

ПовечеПряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

Граждански кампании в 11 стъпки

Презентация "11 стъпки на гражданските кампании", подготвена от Андрей Ралев и Петко Цветков за обученията "Застъпници за природата". Презентацията представя и темата за събиране на информация.

ПовечеГраждански кампании в 11 стъпки

Екологична оценка (ЕО), ОВОС, Оценка за съвместимост

Презентация "Екологична оценка (ЕО), Оценка за въздействие въру околната среда (ОВОС), Оценка за съвместимост (ОС), подготвена от Андрей Ковачев за обученията "Застъпници за природата"

ПовечеЕкологична оценка (ЕО), ОВОС, Оценка за съвместимост